logo
 
 
ข่าวภารกิจ
ข่าวกิจกรรม
 
แบบฟอร์ม

- ประกาศจัดซื้อจัดจ้างซื้อรถบรรทุกดีเซล ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน (18/11/2558)

- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม

- ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ 12-19 ธันวาคม 2557

- ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม

- รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม 6-15 ตุลาคม 2557

- สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงหรือจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ

- ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ หรือ นักจิตวิทยา
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ นักสังคมสงเคราะห์

เฝ้าระวังและเตือนภัยทางสังคม

สิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับ

สวัสดิการที่จัดให้
  • ที่อยู่อาศัย
  • คนพิการ
  • การให้การช่วยเหลือ
  • กองทุน
  • องค์กรชุมชน
  • การรับจำนำ

ข่าว พม.

สถานการณ์การค้ามนุษย์ของประเทศไทย ยุทธศาสตร์นโยบายแผนงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของไทย

เหตุการณ์ที่สาคัญในต่างประเทศ

สถานการณ์ทางสังคมต่างประเทศที่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์สังคมไทย

สถานการณ์ทางสังคมไทย

Travels

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง:
 
spaceim
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษษ์จังหวัดสมุทรสาคร ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ถนนเศรษฐกิจ 1
ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร